ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ธาตุเจ้าเรือน

ทางการแพทย์แผนไทยมีความเชื่อในเรื่องธรรมชาติว่า การเกิดรูปครั้งแรกในครรภ์มารดามีขนาดเล็กมาก ขนาดเท่ากับหยดน้ำมันงาที่ติดอยู่ปลายขนจามรี หลังจากถูกสะบัด ถึง 7 ครั้ง และด้วยอิทธิพลของธาตุไฟก่อน จึงเกิดธาตุอื่น ตามมาจนครบธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ แล้วจึงเกิดเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณจนครบขันธ์ 5 เมื่อครรภ์ ครบ 5 เดือน นั่นคือชีวิตได้เกิดแล้ว และด้วยอิทธิพลธรรมชาติ ได้แก่ ความร้อน ความเย็นของ ภูมิอากาศตามฤดูกาล ได้ทำให้ธาตุทั้ง 4 ของแต่ละคนแตกต่างกันไปและเริ่มมีอิทธิพลแล้วในครรภ์มารดา ดังพระคัมภีร์ปฐมจินดา กล่าวไว้ว่าเมื่อตั้งครรภ์ในฤดูอันใด ธาตุอันใด ให้เอาธาตุของฤดูนั้นเป็นที่ตั้งแห่งธาตุกำเนิดของกุมารกุมารีนั้นๆ เช่น - ตั้งครรภ์ในเดือน 5, 6, 7 เป็นลักษณะแห่งไฟ - ตั้งครรภ์ในเดือน 8, 9, 10 เป็นลักษณะแห่งลม - ตั้งครรภ์ในเดือน 11, 12, 1 เป็นลักษณะแห่งน้ำ - ตั้งครรภ์ในเดือน 2, 3, 4 เป็นลักษณะแห่งดิน ธาตุดิน จะมีรูปร่างสูงใหญ่ ผิวค่อนข้างคล้ำ ผมดกดำ เสียงดังฟังชัด ข้อกระดูกแข็งแรง กระดูกใหญ่ น้ำหนักตัวมาก ล่ำสัน อวัยวะสมบูรณ์ ธาตุน้ำ จะมีรูปร่างสมบูรณ์ อวัยวะสมบูรณ์ สมส่วน…

โพสต์ล่าสุด